LAL BAHADUR SHASTRI MAHAVIDHAYALAYA, – IGNOU Study Centre


Study Center Code: 31001P

Address: LAL BAHADUR SHASTRI MAHAVIDHAYALAYA,, IGNOU PSC-31001P, LAL BAHADUR SHASTRI , MAHAVIDYALAYA, HALDUCHUAR, NAINITAL,-262404, UTTARAKHAND

Co-ordinator: MR. SANJAY KANDPAL

Regional Center: IGNOU Dehradun

Regional Centre Code: 31


Programs available at Lal Bahadur Shastri Mahavidhayalaya, IGNOU Study Center

Program Code Program Name
BED Bachelor of Education